Het Levenswiel

Hoe gaat het met je?

Hoe gaat het met je?

Misschien een lastige vraag, want wat bedoel je dan? Is het een beleefdheidsvraag? Dan volstaat "goed, dank je". Maar er is meer over te zeggen. Gaat het eigenlijk wel goed met je? Wat is jou inschatting daarvan?

Om daarover na te denken is het levenswiel ontwikkeld.

Wat is het levenswiel?

Een eenvoudig, cirkelvormig diagram met daarop verschillende assen. Je kunt deze gebruiken om over na te denken. Hoe is het met mijn financiële situatie? Hoe is mijn relatie met mijn familie, heb ik vrienden waar ik op kan rekenen en zij op mij? Ontwikkel ik mezelf voldoende? Hoe is het eigenlijk met mijn carriere?

Neem even afstand, zoom uit, en vorm je een beeld over hoe het écht met je gaat, met jou, jou leven, jouw dromen.

levenswiel

Het diagram ga je af in gedachten, maar je kunt het ook invullen. Mis je een dimensie? Dan voeg je hem toe. Het is jouw beoordeling, dat is een belangrijk gegeven. Er is geen "goed" of "fout". Een voorbeeld van een "ingevuld" levenswiel ziet er als volgt uit:

Van je huidige situatie naar wat je écht wilt

Je kunt het diagram ook gebruiken om na te denken over wat je wilt. Hoe wil je eigenlijk dat je relatie met je familie is, misschien moet je meer aan je gezondheid doen of heb je je carrière gezien als een noodzakelijke opoffering van vrije tijd. Op welke as zie jij dat er meer van te maken is? Op welke assen zie jij dat het gaat zoals het zou moeten gaan? Koester en onderhoud de assen waar het goed gaat! Op de assen waar je vooruit wilt komen kun je gaan bedenken:

  • Wat zie ik als gewenste situatie op dat vlak?
    Hoe zou jij willen dat je relatie met je familie was? Wanneer heb jij financiën genoeg?

  • Hoe kan ik die gewenste situatie bereiken?
    Welke stappen zouden bijdragen aan het verwerkelijken van die situatie?

  • Wie kan me daarbij helpen?
    Je hoeft het niet alleen te doen. Vaak helpt het al wanneer andere weten dat je aan een bepaald thema werkt.

Je hebt nu in vogelvlucht iets gelezen over het levenswiel. Een waardevol instrument dat je écht kan helpen. Wil je er meer over weten? Of heb je hulp nodig bij het invullen of bedenken van hoe je uit je situatie komt? Neem dan eens contact met me op.

Wanneer je doelstellingen hebt geformuleerd zal je merken dat doelstellingen de neiging hebben doelstelling te blijven, ofwel: ze verwateren. In dit artikel geef ik je een aantal tips om daar mee om te gaan.