Mijn coaching aanpak

Concreet

Concreet

Jij hebt een werk- of levensvragen en de wilt daar iets mee te doen. Dat vraagt om een heldere aanpak. Die aanpak bestaat uit jou drijfveren, kwaliteiten en mogelijkheden inzetten om je probleem te begrijpen en aan te pakken. We bespreken samen welke doelgerichte acties je kunt nemen om verder te komen en we evalueren telkens hoe dat is gegaan. Ik kom beslagen ten ijs door training en ervaring. Jij merkt vooral dat je elke keer meer zicht krijgt op wat jou bezig houdt, en hoe je met je coachvraag aan de slag kunt. Je zult merken dat je genoeg invulling en inhoud krijgt om na het coachingstraject zelfstandig verder te gaan.

Op maat

Op (jouw) maat

Elk coachingstraject is anders. Elk mens is uniek en vraagt een unieke benadering. Daarnaast speelt jou vraag in jouw specifieke context. Zowel welke stappen we in het coachingstraject nemen als de frequentie en duur van de coachings-sessie bespreken we samen.

Resultaat telt

Resultaat

Het gaat er voor mij om dat je baat hebt bij de sessies en activiteiten die je gaat ondernemen. Resultaat telt voor jou én voor mij. Daarom zullen we vaak stilstaan bij het proces en hoe je daar in zit. Doorgaans neemt een coachingstraject 6 tot 8 sessies in beslag, waarna je zelf verder kunt.

Met een "klik"

Met een "klik"

Bij coaching is het belangrijk dat er een "klik" is. Het is tenslotte mensenwerk. Daarom is de eerste intake gratis. Dan bespreken we wat je vraag is en leren we elkaar wat kennen. Ook bespreken we dan de verwachtingen over en weer. Vervolgens maak ik een inschatting van het coachingstraject en bijbehorende prijs. Daarna beslis je of je met mij “op pad” wilt.