De Mood Meter

Hoe voel je je eigenlijk?

Voor sommigen heel makkelijk om over te praten, voor anderen een stuk lastiger. En hoe voel je je bij een onderwerp, zoals je werk, je relatie, je hobby? Hoe je je voelt kan een enorme impact hebben op hoe je op anderen overkomt en welke beslissingen je neemt. Bewust daarmee omgaan kan dus je beslissingen verbeteren, je relatie verbeteren en je beter in het leven doen staan. Bewust omgaan met hoe de ander zich voelt is van belang om een succesvol gesprek te hebben, een sterkere relatie of een sneller-gesloten-deal.

De tool

De Mood Meter is ontwikkeld om inzicht te krijgen in jou emoties, of die van de ander. Het geeft een "taal" om ze uit te drukken. De taal is uit twee assen opgebouwd: het energieniveau en de mate van positiviteit/negativiteit ofwel hoe plezierig je het vindt.

De tool is opgebouwd uit vier kwadranten met elk hun eigen kleur:

  • Rode gevoelens: veel energie, laag in positiviteit (woede, paniek)

  • Blauwe gevoelens: laag in energie en laag in positiviteit (wanhoop, moedeloos)

  • Groene gevoelens: laag in energie en hoog in positiviteit (sereen, behaaglijk

  • Gele gevoelens: hoog in energie en hoog in positiviteit (in extase, opgewonden)

Het kan veel inzicht in jezelf verschaffen om eens een paar keer per week op deze tool te plotten waar je zit. Je realiseren dat je vaak in het blauwe en rode kwadrant zit doet natuurlijk de vraag rijzen waarom dat zo is en wat je moet doen om positievere emoties te kunnen ervaren. Coaching kan je helpen omdat helder te krijgen. Je kunt daarvoor natuurlijk altijd contact opnemen.

De tool is ook goed bruikbaar in relaties en groepen. Aan het begin van een daily stand-up even vaststellen hoe iedereen "er in zit"? De Mood Meter is een handig tooltje daarvoor. Aan het einde van een vergadering vragen: "hoe heb je deze vergadering ervaren? Waar zitten we?" kan veel inzicht verschaffen en mogelijke obstakels blootleggen.